Jeśli znajdujesz się poza Europą, Bliskim Wschodem lub Azją, uprzejmie odwołaj się do strony internetowej Brenntag dla swojego odpowiedniego kraju.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby monitorować nasze wyniki związane z odpowiedziami na zapytania. Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba, użytkownik wyrazi zgodę lub zezwalają na to przepisy prawa.